Πυρκαγιά κοντα στον πύργο του Μελισσουργού Αναβυσσος.