2 οχήματα στο συμβάν από τον 8 πυροσβεστικό σταθμό και συνδρομή από την πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης