Με αφορμή την έξαρση πυρκαγιών που προκλήθηκαν από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, τις προηγούμενες ημέρες και των κινητοποιήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απόμ το Ανακριτικό Τμήμα γι’ ακόμη μια φορά διαπιστώθηκε αμελή συμπεριφορά πολιτών, οι οποίοι προβαίνουν σε καύσεις κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών κι εν γένει εργασιών με χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου τονίζονται τα εξής:

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, από τις οποίες από την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών προκαλείται πυρκαγιά, ενεργείται αυτεπάγγελτη προανάκριση και απαγγέλλονται κατηγορίες για εμπρησμό από αμέλεια στις περιπτώσεις αυτές.

Β. Σημειωτέων, ότι τα παρελθόντα έτη έχουν επιβληθεί από την Πυροσβεστική Βόλου διοικητικά πρόστιμα, που αφορούν υποθέσεις αγροτοδασικών πυρκαγιών. Το ύψος αυτών κυμάνθηκε από 1.500€ έως 7.000€ αναλόγως την περίπτωση, ενώ το ύψος των διοικητικών προστίμων βάση της κείμενης νομοθεσίας δύναται να αγγίξει τα 60.000€, έστω και σε πρωτόδικες αποφάσεις.

Γ. Οι όποιες εργασίες εκτελούνται στην ύπαιθρο με χρήση φλόγας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται ως και την 30η Απριλίου, αφού όμως ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 & 2 της 9Α /2005 Πυρ/κής Διάταξης. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του ανωτέρω κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

«Για όλες τις σχετικές περιπτώσεις, των τελευταίων ημερών, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους εμπλεκόμενους. Πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι η εφαρμογή του νόμου είναι απόλυτη», επισημαίνεται από την Διοίκηση της Πυροσβεστικής.