Τροχαίο στην βάρη μόνο με υλικές ζημιές στο σημείο η πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης και η Τροχαία.ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ