• Στο σημείο παρευρέθηκε το ΕΚΑΒ η ομάδα ΔΙΑΣ της περιοχής ΕΟΜΑΚ η ΠΥ Μαρκοπούλου και περιπολικό της ΕΛΑΣ!