Η πυρκαγιά είναι σε στρώμα σε διαμέρισμα ορόφου. γίνονται ενέργειες κατάσβεσης