Φωτογραφικό στιγμιότυπο από άσκηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε συμβάντα Χ.Β.Ρ.Π. (Χημικά – Βιολογικά – Ραδιολογικά – Πυρηνικά) και Τ.Α. (Τεχνολογικών Ατυχημάτων)