ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 12.03.20
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ”ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”

Με διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό, ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε: ”Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει στο εξής τον συντονισμό Kυβέρνησης, Aυτοδιοίκησης, Eνόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας”.

Με αυτή την φράση ο Πρωθυπουργός έθεσε σε εφαρμογή την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) που αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών» ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.
Ενημερώνουμε ότι οι Εθελοντικές μας ομάδες και το μετεωρολογικό κέντρο του Xalazi.gr από σήμερα 12/03/20 βρίσκεται σε ετοιμότητα, να συνδράμει ενεργά στο έργο της Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση τη σχετική παράγραφο του Γενικού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας:
Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται:

• Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.

• Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α, Ε.Μ.Υ.).

• Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

Από σημερα, η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού είναι πλέον αναβαθμισμένη σε κόκκινο συναγερμό, τη μέγιστη κλίμακα ετοιμότητας, για την καταπολέμηση πάσας απειλείς κατά του Έθνους.

Δείτε αναλυτικά στο λίνκ: