• Η πυρκαγιά είναι σε γραφείο δευτερου ορόφου γινονται ενέργειες κατάσβεσης. Στο συμβάν 6 οχήματα