Μεγάλη κινητοποίηση τις Π.Υ για πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας