Πλήρης αξιοποίηση και του δυναμικού των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Όλοι μαζί στην πρώτη γραμμή, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

«Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε»

Πυροσβεστικό Σώμα: «Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε» Πυροσβεστικό Σώμα: «Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε» Πυροσβεστικό Σώμα: «Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε»

Πηγη