Απολύμανση 6ου ΠΣ Θεσσαλονίκης ……προσέχουμε για να έχουμε…..

Απολύμανση 6ου ΠΣ Θεσσαλονίκης ......προσέχουμε για να έχουμε..... Απολύμανση 6ου ΠΣ Θεσσαλονίκης ......προσέχουμε για να έχουμε..... Απολύμανση 6ου ΠΣ Θεσσαλονίκης ......προσέχουμε για να έχουμε.....