Διαρκής εκπαίδευση για την 355 μοίρα στην Αττική

 

φώτος και βίντεο Konstantinos Sotiropoulos

Διαρκής εκπαίδευση για την 355 μοίρα στην Αττική Διαρκής εκπαίδευση για την 355 μοίρα στην Αττική