Πυρκαγιά σε οικόπεδο στα δυο Ρέματα στο Αγρίνιο

Πυρκαγιά στα δυο Ρέματα Αγρινίου Πυρκαγιά στα δυο Ρέματα Αγρινίου Πυρκαγιά στα δυο Ρέματα Αγρινίου