Την απόφαση για το νέο κύκλο προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενόψει της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου της χώρας, τροποποιεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα (υπ’ αριθμ. 38) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το νέο ΠΔ, τροποποιείται η διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

Σημειώστε ότι στη διαδικασία συμμετέχουν μόνο απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

Η σχετική προκήρυξη του Πυροσβεστικού Σώματος δημοσιεύεται -συνήθως όπως προβλέπει η διαδικασία- στις αρχές Μαϊου και περιλαμβάνει τα εξής βασικά κριτήρια:

Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Α΄ (εργάτες δασοπυρόσβεσης) να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους
Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β΄ (οδηγοί) το 45ο έτος, αντίστοιχα, κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Α’ εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη-καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Β΄εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α.

Οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για μια μόνο κατηγορία, στη ΔΙΠΥΝ ή ΔΙΠΥ που επιθυμούν. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στην εν λόγω ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. και εντός των τασσόμενων σε αυτή προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το ΦΕΚ εδώ