Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης το συμβάν στην οδό φυλής και Φλωρίνης