Περιπου στα 30 εκ το χιονι σε καποια σημεια στην φλωρινα πηγή metar.gr