«Διακρίσεις σε βάρος γυναικών στον Κανονισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Ερώτηση για τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών στον κανονισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και στην προκήρυξη πρόσληψης 1.300 ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατέθεσαν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρουν, «σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (υπ` αριθμ. 38), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αριθμ. φύλλου Α΄ 73/26-03-2020), με θέμα: «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄62,) το άρθρο 21 του ΠΔ αναφέρεται στην βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσληψης για την κατάταξη των υποψηφίων ανά σειρά επιτυχίας. Μεταξύ άλλων κριτηρίων αντικειμενικής βαθμολόγησης, όπως αναφέρεται στο ΠΔ, υπάρχει και το κάτωθι (κριτήριο 21.1.α): «50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή ως έφεδρος αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά».

Αντιστοίχως το συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχει και στην πρόσφατα εκδοθείσα Προκήρυξη με την υπ’ αριθμ. 17980 οικ. Φ. 211.5/30.03.2020 Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος [ΑΔΑ: ΩΜΩΒ46ΜΤΛΒ-Π4Ρ] για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1.300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ άρθρο 1α)».

Το συγκεκριμένο κριτήριο, ωστόσο, τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «συνιστά μορφή διάκρισης, σε βάρος των γυναικών, όπως ορίζεται δια νόμου, (Ν. 3896, ΦΕΚ Α΄207/8.12.2010, άρθρο 2 και Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α 50/26.03.2019, άρθρο 2) δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος όρος θέτει, βάσει του ΠΔ και της Προκήρυξης, σε δυσμενέστερη θέση όλες τις γυναίκες υποψήφιες, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να λάβουν την μοριοδότηση των 50 μορίων, αφού η θητεία στις Ειδικές Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά αφορά στην συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες, βάσει κριτηρίων και προσόντων. Στην δε Προεδρική Φρουρά, οι υπηρετούντες σε αυτήν, προέρχονται από τις τάξεις των κανονικά στρατεύσιμων. Ως εκ τούτου οι γυναίκες εκκινούν από θέση μειοψηφίας έναντι των ανδρών υποψηφίων και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις με τους άνδρες υποψήφιους την πρόσληψή τους.

Επιπλέον στην εκδοθείσα προκήρυξη δίνεται η δυνατότητα επαναπρόσληψης, όσων προσληφθούν, έως και πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την πρόσληψη των γυναικών σε βάθος πενταετίας.

Εκ των άνω συνάγεται πως το εν λόγω κριτήριο μοριοδότησης 50 μορίων, όσων έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, συνιστά μορφή αθέμιτης διάκρισης σε βάρος των γυναικών, η οποία βάσει του άρθρου 11, παρ.1 και αρ.2 του Ν.3896/2010 απαγορεύεται ρητά».

«Επειδή το συγκεκριμένο κριτήριο συνιστά αθέμιτη μορφή έμμεσης διάκρισης σε βάρος των γυναικών.

Επειδή το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης και μεταχείρισης στην απασχόληση και εργασία είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο.

Επειδή το συγκεκριμένο κριτήριο ενισχύει τις έμφυλες ανισότητες σε βάρος των γυναικών.

Επειδή δεν προωθεί την ουσιαστική ισότητα μεταξύ των φύλων.

Ερωτάται ο κ. υπουργός Προστασίας του Πολίτη:

1. Πόσες γυναίκες προσλαμβάνονται κάθε χρόνο σε θέσεις εποχικών πυροσβεστών;

2. Σε τί είδους στοιχεία (επιστημονικά, ειδικά, κ.λπ.) βασίζεται ότι όσοι έχουν υπηρετήσει σε Ειδικές Δυνάμεις και Προεδρική Φρουρά μπορούν να δικαιούνται επιπλέον μόρια και μάλιστα αυτής της τάξεως μεγέθους για τις συγκεκριμένες θέσεις;

3. Πώς στοιχειοθετείται η αντικειμενικότητα του συγκεκριμένου κριτηρίου όπως διατυπώνεται στο ΠΔ38/2020 και στην Προκήρυξη πρόσληψης, αφού εκ των πραγμάτων δεν είναι αντικειμενικό για τις γυναίκες;

4. Θα άρει το συγκεκριμένο κριτήριο το οποίο συνιστά παραβίαση της αρχής των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης;

5. Εναλλακτικά, προτίθεται να εφαρμόσει το μέτρο της ποσόστωσης ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στις γυναίκες να προσληφθούν με τη συγκεκριμένη προκήρυξη;

6. Υπάρχει γνωμοδότηση επ΄ αυτού του ζητήματος του Συνηγόρου του Πολίτη; Ποια ήταν η γνωμοδότηση και πώς προτίθεται να αξιοποιηθεί στην εν λόγω προκήρυξη αλλά και σε επικείμενες προκηρύξεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;

7. Ποια μέτρα θα λάβει το Υπουργείο ώστε να διασφαλίζει εξίσου από εδώ και πέρα το δικαίωμα των γυναικών στην ίση πρόσβαση στην απασχόληση από το Υπουργείο σας;

8. Η δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, δεν συνιστά κίνδυνο αποκλεισμού των γυναικών για επιπλέον πέντε έτη;».

Την ερώτηση υπογράφουν οι:

Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βέττα Καλιόππη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Νίνα

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φίλης Νικόλαος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος