Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χωρο πιθανόν με φιαλες υγραερίου εντός 5 οχήματα στο συμβάν