Η πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης σε περιπολία βρήκε άτομο να καιει κλαριά από ελιές σε οικοπεδικο χωρο χωρίς κάποια ενημερώσει στο 199. Έγιναν όλες η απαρατήτες συστάσεις μετά από ενημερώσει από το 199 . Λίγο Προσοχή