Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης μικρής εκτάσεις πυρκαγιάς