3 οχήματα στο συμβάν από την Π.Υ.Κιατου γίνονται ενέργειες κατάσβεσης ενα στρεμμα έχει καεί.

Πηγη Κορινθιακό Ραδιόφωνο