Δείτε την  προσφορά της εταιρείας “Γρηγόρης” για όλο το προσωπικό των των Σωμάτων Ασφαλείας:inbound1419077893πηγή: policenet.gr