Το δικό της χρώμα στην αναστάσιμη βραδιά έβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα οχήματά της βγήκαν στους δρόμους. Με τις σειρήνες αναμμένες και στο πέρασμά τους ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο που ήταν στα μπαλκόνια.