2 οχημα στο συμβάν και η ΔΕΗ γίνονται ενέργειες. Στης οδό Ηπείρου  και στην οδό Σύρου και Σοφοκλή