Πυρκαγιά στη Φλόκα Ηλείας

Screenshot 2020 04 20 at 3.35.52 PM

Screenshot 2020 04 20 at 3.28.53 PM