Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24 Απριλίου 2020, στις εγκαταστάσεις της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας η παράδοση 14 νέων υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων χωρητικότητας δεξαμενής 5000 lit.

Τα πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν οδικώς στον προορισμό τους, αφού τα παρέλαβαν σήμερα τις πρωινές ώρες από τις εγκαταστάσεις της Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στην Μάνδρα Αττικής οδηγοί πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Στην διαδικασία παραλαβής παρέστησαν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος.

Εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος παρέστησαν ο Περιφερειακός Διοικητής Δυτικής Ελλάδας Αρχιπύραρχος Νικόλαος Ρουμελιώτης, ο Διοικητής του ΠΕΚΕ Δυτικής Ελλάδος Αντιπύραρχος Αναστάσιος Καναβός και πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Παράδοση πυροσβεστικών οχημάτων

Η προμήθειά τους αποτελεί αντικείμενο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020» και με ειδικό στόχο την «Ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών». Το ανωτέρω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Η συγκεκριμένη παραλαβή αφορά το τελικό τμήμα έργου 29 συνολικά πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία διατέθηκαν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Δυτικής Ελλάδας, μετά από υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση των αναγκών τους.   Πηγη: fireservice.gr