Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στον συμβάν δεν υπάρχει πρόβλημα επεκτάσεις της πυρκαγιάς