Πυρκαγιά πάνω από την περιοχή της Μαρίνας Πυθαγορείου

Πυρκαγιά στο Πυθαγορείο Σάμου

Πυρκαγιά στο Πυθαγορείο Σάμου