Κοπή σπασμένης κλάρας και απομάκρυνσή απο το οδόστρωμα στην βάρη αττικής από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης