Μικρής εκτάσεις πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα δίπλα στο Πικπα Βούλας στο συμβάν 1 όχημα από τον 8 πυροσβεστικό σταθμό και η πολιτικη προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης