28 Απριλίου 1987, Π.Δ. υπ’ αριθ. 96 «Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών»
Το φαινόμενο των συνεχών φυσικών καταστροφών και ιδίως του καταστρεπτικού σεισμού στην Πόλη της Καλαμάτας το Σεπτέμβρη του 1986 αλλά και η μεγάλη πυρκαγιά των διυλιστηρίων της JET – OIL τον ίδιο χρόνο στη Θεσσαλονίκη, έκαναν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας μιας ειδικής υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στις 28 Απριλίου 1987, με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 96 «Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών» ιδρύθηκε η ΕΜΑΚ.
Σήμερα, το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει οκτώ (8) συνολικά ΕΜΑΚ που εδρεύουν κατά αριθμητική σειρά στις πόλεις:
• 1η ΕΜΑΚ στην Ελευσίνα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 96/1987
• 2η ΕΜΑΚ στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 347/1994
• 3η ΕΜΑΚ στο Ηράκλειο ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000.
• 4η ΕΜΑΚ στην Κομοτηνή ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000.
• 5η ΕΜΑΚ στα Ιωάννινα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000.
• 6η ΕΜΑΚ στην Πάτρα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000.
• 7η ΕΜΑΚ στη Λαμία ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000.
• 8η ΕΜΑΚ στη Λάρισα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000.
Η αποστολή των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι:
• Η αντιμετώπιση ειδικών πυρκαγιών, όπως διυλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης υγρών καυσίμων, χημικών προϊόντων, εκρηκτικών υλών, μεγάλων κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
• Η αντιμετώπιση πυρκαγιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
• Η παροχή βοηθείας και η αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς καθώς και η αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων και ο εντοπισμός και διάσωση παγιδευμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.
• Η αντιμετώπιση εκτεταμένων καταστροφών από πλημμύρες και άλλες θεομηνίες καθώς και η αντιμετώπιση θαλασσίων, λιμναίων και ποτάμιων ατυχημάτων και οι υποβρύχιες διασώσεις ανθρώπων και υλικών αγαθών που διατρέχουν κίνδυνο από τα ατυχήματα αυτά.
• Η αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντολογικών ατυχημάτων.
• Η ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση μεγάλων δασικών και αστικών πυρκαγιών.
Το σήμα της Ε.Μ.Α.Κ. είναι αυτό που προτάθηκε από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την Πολιτική Προστασία και φέρεται σχεδόν απ’ όλες τις διασωστικές ομάδες του πλανήτη.
Οι πλευρές του τριγώνου σημαίνουν Πρόληψη – Αντιμετώπιση – Αποκατάσταση πληγέντων.
Ο κύκλος σημαίνει ασφάλεια και προστασία του πολίτη.