Πυρκαγιά στη Μάκρη Αρκαδίας…

4 οχήματα της Π.Υ στο συμβάν….

15 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά

Πυρκαγιά στη Μάκρη Αρκαδίας Πυρκαγιά στη Μάκρη Αρκαδίας

Πυρκαγιά στη Μάκρη Αρκαδίας Πυρκαγιά στη Μάκρη Αρκαδίας