Δασικές Πυρκαγιές: Θωρακίστε το σπίτι σας

1 Μαΐου: Επίσημη έναρξη της Αντιπυρικής περιόδου (Ν. 998/1979)
Θωρακίστε τα σπίτια σας και εμποδίστε τη μετάδοση των δασικών πυρκαγιών