Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε στην πίσω πλευρά του λόφου του Αΐ-Λια.

Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα και την έθεσε υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά στον Αΐ Λια Χαλκιδικής

Πηγή: Σαματάς στην Ορμύλια