Στο γραφείο του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη πραγματοποιήθηκε η παράδοση μέσων ατομικής προστασίας (προστατευτικές μάσκες και γάντια), δωρεά των εταιρειών Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε. και ΡΜΕ Α.Ε.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ευχαρίστησε προσωπικά τόσο τον Δημήτριο Μαγγιώρο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε., όσο και τον Στέλιο Παπαδόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΡΜΕ Α.Ε. για την παράδοση των μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία θα διανεμηθούν σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η παραλαβή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπαρχηγού Αντιστράτηγου Π.Σ. Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου και του Επιτελάρχη Αντιστράτηγου Π.Σ. Αλέξιου Ράπανου.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ