Κατά το τελευταίο 24ωρο κληθήκαμε να επέμβουμε σε: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ