Σας γνωρίζουμε ότι συστήνεται από 11-05-2020 στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Επικοινωνίας, με υπεύθυνο αυτού τον Πυρονόμο (9020) Τζιούτζιο Κωνσταντίνο του Αθανασίου και τηλέφωνα επικοινωνίας : 24613-53321 & 6989426620.

Το Γραφείο Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για την ενημέρωση του κοινού, για όλες τις δράσεις των Υπηρεσιών της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Διοικητής
Ιωάννης Απ. Ράπτης
Αρχιπύραρχος