Τρια οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης  σε ξηρά χόρτα