Πυρκαγιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Πυρκαγιά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου