Τρία  οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης