Άμεση επέμβαση από τον 8 πυροσβεστικό σταθμό και η  πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε. Φωτογραφία από το συμβάν