Πυρκαγιά αυτή την ώρα  14:30 στον δρόμο προς Νέα Τίρυνθα πίσω από τις Αγροτικές φυλακές .

Αυτοκίνητα με άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου ενεργούν . Η πυρκαγιά καίει κτήμα με πορτοκαλιές .