Τρια οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Η πυρκαγιά είναι στον χώρο της κουζίνας