Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: καλή δύναμη και καλή βάρδια σε ολουςμε τα παιδιά από 8 πυροσβεστικό σταθμό στο χερωμα Βάρης.