18 ΜΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Η φωτογραφία της ημέρας από το πυροσβεστικό