Εφαρμογή πρωτοκόλλου ενεργειών για τον περιορισμό διαρροής υγραερίου από βυτιοφόρο όχημα και τη διασφάλιση της ευρύτερης περιοχής, στο 12ο χλμ της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας.