Έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο γίνονται ενέργειες κατάσβεσης και να θέσουν την πυρκαγιά υποέλενχο. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ενισχύουν της δύναμης και με άλλα οχηματαinbound2130994935