Η πυρκαγια έχει κατάσβεστη ήταν στην οδό Χρυσαυγής σε ξηρά χόρτα και απορριμάτα