Η πυρκαγιά είναι στην οδό ροδαυγής με δύο εστίες βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα και κάνουν ενέργειες κατάσβεσης στον συμβάν.